Nika će jedina prijaviti silovanje
Ninu će silovati prijatelj njezinog dečka
Sašu će seksualno zlostavljati ujak
Vanju će ucjenjivati zbog golih fotki
Nika će jedina prijaviti silovanje
Ninu će silovati prijatelj njezinog dečka
Sašu će seksualno zlostavljati ujak
Vanju će ucjenjivati zbog golih fotki
previous arrow
next arrow

Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom

PROJEKTA „SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENCIJSKI PROGRAM“

koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek i Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Sastavni dio SVEP programa je i

PRIRUČNIK „SEKSUALNO Nhttps://zenskasoba.hr/docs/zenska soba knjiga.pdfASILJE NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA“

koji uz teorijske dijelove sadrži i SVEP program. Namijenjen je prije svega stručnim suradnicima/ama srednjih škola, kao i svima zaposlenima u odgojno – obrazovnih institucijama, ali i stručnjacima/kinjama drugih profila. Priručnik sadržava osnovne informacije o seksualnom nasilju s naglaskom na seksualno nasilje u obitelji, u partnerskim vezama, elektroničkom seksualnom nasilju), indikatorima i posljedicama seksualnog nasilja, rasprostranjenosti i razlozima neprijavljivanja, predrasudama kojima je seksualno nasilje obavijeno te pravnoj perspektivi prema seksualnom nasilju. Priručnik je dostupan i na ENGLESKOM JEZIKU.

SNEP PROGRAM (SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM)

za srednje škole sastoji se od ukupno šest preventivnih radionica (svaka u trajanju od 45 minuta) namijenjenih za učenike/ce od prvog do trećeg razreda srednje škole. Priručnik je dostupan putem slijedećeg LINKA.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA TE AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

dali su svoje pozitivno mišljenje i odobrili implementaciju SNEP programa u srednje škole. Program je recenziran od strane prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Zagreb i prof. dr. sc. Vesne Bilić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Provedena je i evaluacija učinka implementiranog SNEP programa u 31 školi koju možete pronaći na linku.

U svakom razredu naglašena je  jedna tema:

1. razred –  Seksualno nasilje i seksualno nasilje u obitelji
2. razred – Elektroničko seksualno nasilje i zaštita od elektroničkog seksualnog nasilja
3. razred – Seksualno nasilje u mladenačkim vezama te prepoznavanje i zaštita od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama

Svi materijali za provedbu radionica dostupni su na sljedećim poveznicama:

1. razredi - Seksialno nasilja općenito i seksualno nasilje u obitelji
2. razredi - Elektroničko nasilje
3. razredi - Seksualno nasilje u mladenačkim vezama


Ova web stranica je nastala u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program” NO. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 koji je financiran od strane Europske Unije u okviru programa za prava, jednakost i građanstvo (2014. – 2020.). Ženska soba je koordinatorica projekta, dok su partnerske organizacije Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Srednja škola Ivan Švear iz Ivanić Grada, Prehrambeno-tehnološka škola iz Zagreba, Medicinska škola iz Osijeka, Obrtnička škola iz Osijeka, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina i Ekonomska i turistička škola iz Daruvara. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Ženske sobe i nikako se ne može smatrati da odražava stajalište Europske Unije.