Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom

PROJEKTA „SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENCIJSKI PROGRAM“

koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek i Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Sastavni dio SVEP programa je i

PRIRUČNIK „SEKSUALNO NASILJE NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA“

koji uz teorijske dijelove sadrži i SVEP program. Namijenjen je prije svega stručnim suradnicima/ama srednjih škola, kao i svima zaposlenima u odgojno – obrazovnih institucijama, ali i stručnjacima/kinjama drugih profila. Priručnik sadržava osnovne informacije o seksualnom nasilju s naglaskom na seksualno nasilje u obitelji, u partnerskim vezama, elektroničkom seksualnom nasilju), indikatorima i posljedicama seksualnog nasilja, rasprostranjenosti i razlozima neprijavljivanja, predrasudama kojima je seksualno nasilje obavijeno te pravnoj perspektivi prema seksualnom nasilju. Priručnik je dostupan i na ENGLESKOM JEZIKU.

SNEP PROGRAM (SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM)

za srednje škole sastoji se od ukupno šest preventivnih radionica (svaka u trajanju od 45 minuta) namijenjenih za učenike/ce od prvog do trećeg razreda srednje škole. Priručnik je dostupan putem slijedećeg LINKA.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA TE AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

dali su svoje pozitivno mišljenje i odobrili implementaciju SNEP programa u srednje škole. Program je recenziran od strane prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Zagreb i prof. dr. sc. Vesne Bilić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Provedena je i evaluacija učinka implementiranog SNEP programa u 31 školi koju možete pronaći na linku.

U svakom razredu naglašena je  jedna tema:

1. razred –  Seksualno nasilje i seksualno nasilje u obitelji
2. razred – Elektroničko seksualno nasilje i zaštita od elektroničkog seksualnog nasilja
3. razred – Seksualno nasilje u mladenačkim vezama te prepoznavanje i zaštita od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama

Svi materijali za provedbu radionica dostupni su na sljedećim poveznicama:

Ova web stranica je nastala u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program” NO. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 koji je financiran od strane Europske Unije u okviru programa za prava, jednakost i građanstvo (2014. – 2020.). Ženska soba je koordinatorica projekta, dok su partnerske organizacije Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Srednja škola Ivan Švear iz Ivanić Grada, Prehrambeno-tehnološka škola iz Zagreba, Medicinska škola iz Osijeka, Obrtnička škola iz Osijeka, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina i Ekonomska i turistička škola iz Daruvara. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Ženske sobe i nikako se ne može smatrati da odražava stajalište Europske Unije.