Održan prvi dan edukacije za nadogradnju komunikacijskih kapaciteta

Dana 02.12.2021. godine u prostoru Ženske sobe održan je prvi dan edukacije za članice i članove Ženske sobe, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Hrvatskog pravnog centra.

Edukaciju je vodio Jure Šulentić poslovnim komunikacijama (Lumos d.o.o. društvo za upravljanje komunikacijama), a cilj edukacije bio je ojačati kapaciteti za izradu komunikacijskog plana organizacija za određeno razdoblje, korištenje alata za interno i eksterno komuniciranje, za analiziranje komuniciranja organizacija i jačanje vještina uspješne komunikacije kroz različite medijske kanale.

Edukacija je sastavni dio projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).

 

Poziv na edukaciju za volontere/ke: „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“

Poziv na edukaciju za volontere/ke:

„Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane volontere i volonterke na dvodnevnu edukaciju „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“ koju organizira Ženska soba u suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima:

dana 15. i 16. studenog 2021. godine

u trajanju od 10h do 16h

hotel Sheraton (Zagreb)

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Svim sudionicima/cama edukacije osigurani su putni troškovi (osobni automobil ili javni prijevoz), radni materijali, osvježenje i ručak oba dana.

Na edukaciji će se obrađivati slijedeće teme: rad organizacija članica i same Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama u Republici Hrvatskoj, aktivno građanstvo, uloga organizacija civilnoga društva i volontera/ki u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Edukaciju će voditi stručnjakinje i stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada s volonterima/kama u organizacijama civilnoga društva: Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag.iur., voditeljica pravnog tima Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc., voditeljica preventivnog programa Ženske sobe, Miren Špek, dipl.iur., izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

  • Sudjelovanje na oba dana edukacije.
  • Po završetku edukacije ostvariti minimalno 10 volonterskih sati u organizacijama civilnog društva, članicama Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela (do kraja veljače 2022. godine)
  • U suradnji s organizacijama članicama Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela organizirati javnu akciju s ciljem promocije Mreže (do kraja ožujka 2022. godine)

Sudionici/ce će po izvršenim obvezama dobiti potvrdu o završenoj edukaciji te volonterskom angažmanu.

Rok za prijave na edukaciju je 7. studeni 2021. godine. Molimo sve zainteresirane, da do isteka roka, pošalju svoju prijavu na e-mail Ženske sobe (zenska.soba@zenskasoba.hr). U prijavi je potrebno istaknuti ime i prezime, e-mail, kao i organizaciju, odnosno županiju u kojoj biste htjeli volontirati (vidjeti popis organizacija na LINKU).

Stojimo Vam na raspolaganju i veselimo se Vašim prijavama!

Dvodnevna edukacija sastavni je dio projekta  „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba –  Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Održana trodnevna edukacija “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sudjelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja”

Na trodnevnoj edukaciji „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja“ održanoj dana 4., 5. i 6. listopada 2021. godine, u Zagrebu, Hotel Sheraton sudjelovalo je ukupno 25 osoba, predstavnika/ca Ženske sobe i 10 organizacija članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Tijekom prva dva dana edukacije, predavanja su održali/e:

  • Cvijeta Senta, Centar za mirovne studije, „Predstavljanje rada CMS-a, primjera analitičkih i zagovaračkih aktivnosti, uloge i važnost OCD-a u javno političkim procesima i učenju kako odabrati adekvatne zagovaračke metode“
  • Tea Dabić, Kuća ljudskih prava, „Predstavljanje rada Kuće ljudskih prava, primjera analitičkih i zagovaračkih aktivnosti, uloge i važnost OCD-a u javno političkim procesima i učenju kako odabrati adekvatne zagovaračke metode“
  • Ivan Blažević, Zaklada SOLIDARNA, „Predstavljanje rada Zaklade SOLIDARNA, primjera analitičkih i zagovaračkih aktivnosti, uloge i važnost OCD-a u javno političkim procesima i učenju kako odabrati adekvatne zagovaračke metode“
  • Albin DEARING, FRA – The European Union Agency for Fundamental Rights, „Predstavljanje rada FRA, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti, odabir kvalitetnih i adekvatnih zagovaračkih metoda rada“.
  • Aleksandra Ivanković, VSE – Victim Support Europe, „Predstavljanje rada VSE, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti, odabir kvalitetnih i adekvatnih zagovaračkih metoda rada“

Cilj edukacije je bio ojačati kapacitete Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela za zagovaranje unaprjeđenja sustava podrške žrtvama u RH.  

Tijekom trećeg dana edukacije, predstavnici/e organizacija članica Mreže podrške i suradnje aktivno su radili na izradi strateškog dokumenta „Strateški pravci djelovanje Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela 2022 – 2023“.

Edukacija je sastavni dio projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba u partnerstvu s Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatski pravni centar i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org).

ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA KAO KLJUČNI AKTERI U STANDARDIZACIJI SUSTAVA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA/KINJAMA KAZNENIH DJELA

Održan prvi sastanak radne skupine projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

S ciljem provođenja analize ostvarivanja prava žrtava i standardizacije u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela osnovana je radna skupna na projektu „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Prvi sastanak radne skupine održan je 26.02.2021. godine online putem te su na istome sudjelovale/i predstavnice/i Ženske sobe, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskog pravnog centra i akademske zajednice, doc. dr. sc. Zoran Burić i prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević-Karas s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha radne skupine je provesti analizu o standardizaciji u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela te izraditi preporuke za unaprjeđenje sustava za podršku u dijelu postupanja sa istima te ostvarivanja njihovih prava. Namjera radne skupine je i izrada smjernica za donošenje Zakona o žrtvama kaznenih djela.

Projekt „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org). Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2023. godine.

ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA KAO KLJUČNI AKTERI U STANDARDIZACIJI SUSTAVA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA/KINJAMA KAZNENIH DJELA

Prvi partnerski sastanak projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

Dana 26. siječnja 2021. godine je održan prvi partnerski sastanak projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“. Sastanak je održan online putem, a na istom su uz predstavnice Ženske sobe sudjelovale i predstavnice partnerskih organizacija Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Hrvatskog pravnog centra. Na sastanku je predstavljen projekt, njegove aktivnosti, te su dogovorene sve obaveze i zadaci svake partnerske organizacije.

Projekt „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org). Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2023. godine.

ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA KAO KLJUČNI AKTERI U STANDARDIZACIJI SUSTAVA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA/KINJAMA KAZNENIH DJELA