Žene uzvraćaju udarac – Od individualne psihoterapijske podrške do globalnog prepoznavanja prava na obeštećenje

Silovanje je napad na fizički, psihički i seksualni integritet i autonomiju žene, koje iako se odvija u sferi seksualnosti nije povezan sa seksualnošću. Izraz je zlouporabe moći u  najintimnijoj sferi integriteta i ima za cilj zastrašiti i poniziti preživjelu. Silovanje je ekstremni izraz neravnoteže moći koju imaju muškarci i žene u patrijarhalnom društvu. Seksualno nasilje nad ženama nije ekskluzivna i izopačena pojava tijekom ratnih djelovanja nego ima svoje korijene u individualnom, strukturalnom i interpersonalnom nasilju u mirnodopsko vrijeme. Radi se o “nasilju u kontinuitetu“ koje u razdobljima rata, zbog razgrađenih struktura društva, poprima ekstremne oblike. Trauma seksualnog nasilja ostavlja ozbiljne kratkoročne i dugoročne posljedice na fizčlički, seksualni, psihološki, socijalni i radni identitet preživjele. Oporavak je moguć i ima svoje predvidljive faze kroz koje prolazi većina preživjelih: “prekinuti šutnju”, “vjerovati da se to dogodilo”, “suočiti se sa sjećanjima i ranjivošću”, “suočiti se s ljutnjom i usmjeriti je na počinitelja”, „povezati se sa svojom duhovnošću”, “završiti posao i krenuti dalje”. U radu na oporavku od posljedica seksualnog nasilja potreban je sveobuhvatni pristup koji uključuje individualni rad sa preživjelima seksualnog nasilja, njihovim obiteljima i zajednicama, kao i senzibilizaciju cijelog društva. Ostavština ove regije ogleda se u prepoznavanje statusa civilnih žrtava rata preživjelima ratnih silovanja u okviru zakona o socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Korak naprijed u regiji jest zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu u Hrvatskoj, kojim se pored mjesečne novčane naknade propisuje i dostojanstven iznos jednokratne naknade i skida teret dokazivanja proživljenog seksualnog nasilja s preživjelih putem olakšanog pristupa davanja izjave pred stručnim povjerenstvom, bez utvrđivanja postotka oštećenja organizma. Feministički pristup pravdi, pored kažnjavanja počinitelja, znači i priznanje patnje i pretrpljene štete, obeštećenje i oporavak preživjelih. On treba povratiti povjerenje i uspostaviti nadu u pravedni mir.