Učinkovitost zaštite žrtava seksualnog nasilja sa stajališta zakonodavstva Republike Hrvatske

Učinkovitost zaštite žrtava seksualnog nasilja sa stajališta zakonodavstva RH očituje se i u činjenici zakonom propisanih kazni i sankcija koje se primjenjuju i izriču počiniteljima tih djela.

Kazne propisane za osnovne oblike djela kreću se od 6 mjeseci do 10 godina zatvora, za teže, kvalifikatorne, oblike do 15 godina, a u slučaju smrti na najmanje pet godina. Posebno se treba ukazati na problematiku izricanja blagih kazni, odnosno blage kaznene politike, te nedostatnoj primjeni drugih instituta procesne naravi u zaštiti žrtava, a koje su propisane u kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu, kroz npr. mjere opreza i zabrane približavanja, uznemiravanja, udaljenja iz doma i sl., kao i neprimjene sigurnosne mjere i zaštitne mjere istog sadržaja.

Zakonima su propisana prava žrtava, ali i dalje su jača prava okrivljenika kojima se često žrtve dodatno viktimiziraju, posebice uzevši u obzir dugo trajanje postupka, načine i broj ispitivanja žrtava, neadekvatnu medicinsku zaštitu te način ispitivanja.

Ako s jedne strane imamo zakonom imamo propisane institute za zaštitu žrtava, a sa druge strane imamo prigovore žrtava na neučinkovitu zaštitu, postavlja se opravdano pitanje učinkovitosti zaštite žrtava.

Nacionalni tim za suzbijanje i borbu protiv nasilja u obitelji i nad ženama osnovan je s ciljem  pružanja što učinkovitije zaštite žrtava kroz detektiranje problema u pojedinim predmetima u praksi te predlaganja mogućih izmjena i optimizacije rada institucija koje su u određenim segmentima zadužene za postupanje prema žrtvi.