Razmišljanje o načinima zaustavljanja muškog seksualnog nasilja nad ženama

Iako je muško seksualno nasilje sveprisutno i ima dalekosežne posljedice za žrtve, njihove obitelji i prijatelje i društvo u cjelini, ono je rijetko kada raskrinkano. Žrtve koje su pretrpjele ovakvu vrstu nasilja imaju razumljivu želju da o njemu ne govore. Jedan od tih razloga je činjenica da je cijena progovaranja o nasilju i imenovanja počinitelja ogromna: strah od odmazde, od toga da će je okriviti njeni bližnji i institucije koje su tu navodno da bi je zaštitile, rizik da će njena prijava biti odbačena nakon godina bolne procedure.

Nakon više od 40 godina feminističkog nastojanja da se imenuju svi oblici nasilja nad ženama, da se ukaže na veze među njima, da se radi ruku pod ruku sa žrtvama da bi im se pomoglo da povrate svoju slobodu i da se počinitelji proglase odgovornima za povredu njihovog integriteta, da se izradi javna politika koja će prevenirati, zaštititi i kazneno progoniti… znamo kako djelovati da bismo istrijebili nasilje nad ženama. Identificirale smo i zamke i greške u koracima koji onemogućavaju jačanje ženskih prava. Stoga znamo što zahtijevati te kako državni i ne-državni akteri trebaju reagirati da bi bili dosljedni u svojim nastojanjima da okončaju nasilje nad ženama.