Prava žene žrtve seksualnog nasilja u kaznenom postupku Republike Hrvatske

Prikazat će se prava žrtve po propisima Republike Hrvatske u kaznenom postupku i stvarno postupanje sudova i državnih odvjetnika. Postupovna prava Zakonom o kaznenom postupku omogućavaju da se sve više štite prava žrtve, i to posebno žrtve  kaznenih djela protiv spolne slobode. Žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode imaju pravo na razgovor sa savjetnikom prije ispitivanja, pravo da ih ispituje osoba istog spola, da uskrate odgovor na nepotrebna pitanja koja se odnose na strogo osobni život žrtve, pravo na ispitivanje putem video linka da žrtva ne mora biti u sudnici s počiniteljem, na tajnost osobnih podataka, na isključenje javnosti. Svi od policije do državnog odvjetnika i suda moraju žrtvu upoznati s njezinim pravima. Sva prava joj moraju biti protumačena i mora ih razumjeti. Od mogućnosti, proklamiranih prava do stvarne realizacije potrebno je da svi stručnjaci u postupku aktivno sudjeluju u njihovom ostvarenju. Zaključno, treba ponuditi moguće pružanje sustavne pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode, što se i već sada čini brošurama s relevantnim informacijama koje se dostavljaju žrtvi odmah u policiji. Osim navedenoga, potrebno je osigurati standardiziranu i sustavnu pomoć savjetnika.