Podrška i zaštita žrtava seksualnog nasilja – nužnost suradnje policije i žrtve

U Republici Hrvatskoj ustrojen je sustav podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, a u tijeku je i prenošenje odredbi Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u hrvatsko zakonodavstvo. Značajnu ulogu u provedbi odredbi zakona koji reguliraju prava žrtava imaju i policijski službenici, koji po prirodi svoga posla ostvaruju prvi kontakt s žrtvama kaznenih djela, pa tako i žrtvama seksualnog nasilja. Žrtve seksualnog nasilja predstavljaju specifičnu kategoriju žrtava kaznenih djela i postupanje prema njima nužno je provesti uz veliku dozu obazrivosti i razumijevanja, kao što je definirano Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Takav pristup ne ide u korist samo žrtvi, već i policijskim službenicima. Uspostava odnosa uzajamnog povjerenja između žrtve i policijskih službenika, uz kasniju podršku Samostalnog sektora za podršku svjedocima i žrtvama Ministarstva pravosuđa, može doprinijeti većoj spremnosti žrtve na svjedočenje tijekom kaznenog postupka. Važnost aktivnog sudjelovanja žrtve (davanje iscrpnog iskaza koji može voditi pronalasku tragova, prepoznavanje počinitelja, svjedočenje)  još više dobiva na važnosti u  slučajevima u kojima do tada nisu pronađeni materijalni tragovi ili su tragovi oskudni.

Sustav podrške i zaštite žrtava kaznenih djela potrebno je razvijati kako bi podrška bila dostupna žrtvama u obimu koji predviđa zakonska regulativa, u što kraćem vremenu i na cijelom području Republike Hrvatske. U procesu razvoja sustava potrebno je težište staviti na međusektorsku suradnju koja uključuje i udruge civilnog društva te na edukaciju, prvenstveno policijskih službenika, a potom i drugih službenika državnih tijela koji postupaju sa žrtvama ili sudjeluju u kaznenom progonu. Ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo je radnu grupu na razini Ravnateljstva policije koja prati problematiku podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, a jedan od zaključaka navedene radne skupine upravo je i nužnost educiranja policijskih službenika za rad sa žrtvama kaznenih djela.