Institucionalni sustav zaštite mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja

Žrtve seksualnog nasilja nerijetko imaju i psihičke posljedice ovog traumatičnog iskustva. Ove posljedice mogu se manifestirati u vidu anksioznih ili depresivnih poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Također, moguće su i posljedice u vidu narušenog seksualnog zdravlja, što je specifično za ovu vrstu nasilja (u usporedbi s drugim oblicima nasilja).

Pomoć u rješavanju ovih psihičkih posljedica nasilja mogu pružiti psihijatri i psiholozi zaposleni u zdravstvenom sustavu, od kojih je velik broj dobro educiran za liječenje ovih stanja. Također, podrškom kroz zdravstveni sustav i uključivanjem u liječenje zajedno s ljudima s anksioznim i depresivnim poremećajima, kao i PTSP-om, koji su nastali zbog drugih razloga umanjuje se stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja. U većim centrima (prvenstveno Zagrebu) postoje i grupe podrške i psihoterapijske grupe specifično za ovu skupinu, a troškove liječenja u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstvenu zaštitu. Problem u pružanju skrbi o mentalnom zdravlju žrtava može se pojaviti u manjim mjestima gdje nema educiranih stručnjaka (neka mjesta nemaju ni psihijatra, a kamoli posebno educiranog stručnjaka).

Poseban problem u skrbi o žrtvama seksualnog nasilja čini liječenje njihovih seksualnih problema. Većina stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem (psihijatri i psiholozi) nisu educirani za dijagnosticiranje ovih smetnji, a posebice za specifičan rad sa osobama koje su žrtve seksualnog nasilja. Također, u slučaju utvrđivanja nekog od seksualnih problema, pitanje je kamo ovu osobu uputiti jer je broj stručnjaka koji se bave ovim područjem malen, a dio i ne radi u sustavu zdravstva, već privatno.

Iz gore navedenih razloga mišljenja sam da žrtve seksualnog nasilja u hrvatskom zdravstvenom sustavu mogu naći pomoć za svoje psihičke probleme, ali ne i za seksualne probleme. U budućnosti treba posvetiti posebnu pažnju upravo ovom aspektu njihova života.