Feministički san: hiljade ženskih centara protiv silovanja i odgovorne države

Imajući na umu kontekst u kojem neoliberalni kapitalizam profitira od uzbuđenja koje proizlazi iz nasilnih muških heteroseksualnih fantazija, vidimo da je na svijetu više seksualnog nasilja nego ikad, iako ima vise novaca za sprječavanje seksualnog nasilja nego ikad. U ovoj dubokoj krizi moja želja, kao radikalne feministkinje, je usmjeriti pažnju na žene koje moraju živjeti s traumom seksualnog nasilja ne bismo li natjerali vlade da preuzmu odgovornost za svoje građanke i ispune zahtjeve tako što će pružiti svu potrebnu pomoć autonomnim centrima za seksualno nasilje koje vode žene u svakoj zemlji u regiji, uključujući Hrvatsku i Srbiju, i u cijelom svijetu. I svakome posvetiti pažnju koja je potrebna u svijetu o kojem sanjamo.