Marijana Senjak

Marijana Senjak je feministička psihologinja, terapeutkinja i aktivistkinja u području traume seksualnog nasilja i zagovaranja prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Obrazovala se na specijalističkom studiju traumatske psihologije na Sveučilištu New York. Su-osnivačica je Centra za terapiju žena Medica Zenica i Centra za psihološku pomoć u ratu, Zenica, BiH. Bila je konzultantica na scenariju nagrađenog bosanskog filma „Grbavica“ i koordinatorica kampanje „Za dostojanstvo preživjelih“ kojom je prepoznat status civilnih žrtava rata ženama koje su preživjele ratna silovanja. Sudjeluje u regionalnoj inicijativi „Ženski sud – Feministički pristup pravdi“ i radnoj skupini za izradu zakona o pravima preživjelih seksualno nasilje u Hrvatskoj. Predavačica je, edukatorica i konzultantica na pitanjima seksualnog nasilja u ratu.