Maja Mamula

Maja Mamula je feministkinja, aktivistkinja i psihologinja te koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Završila je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je magistrirala (2000.) i doktorirala (2012.) s temama iz područja ljudske seksualnosti i nasilja.

U svom radu bavi se područjem nasilja nad ženama s naglaskom na seksualno nasilje i područjem seksualnosti, spajajući aktivističku praksu i akademski rad, kroz rad u organizacijama civilnog društva i na fakultetima.

Članica je i/ili predsjednica brojnih radnih tijela, grupa i povjerenstava vezano uz ravnopravnost spolova i nasilje nad ženama/nasilje u obitelji. Jedna je od pokretačica razvoja Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilje te predsjednica radne skupine koja je razvijala Protokol.

Za svoj rad dobila je nekoliko priznanja i nagrada, uključujući nagradu Gradske skupštine Grada Zagreba „ZAGREPČANKA GODINE“ za afirmaciju žena i zaštitu ženskih ljudskih prava (2010.) i nagradu Hrvatskog psihološkog društva „MARULIĆ: FIAT PSYCHOLOGIA“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije (2010.).

Objavila je nekoliko knjiga, priručnika, 16 poglavlja u knjigama, nekoliko znanstvenih i brojne stručne radove iz područja nasilja i seksualnosti. Izlagala je na više od 40 nacionalnih i međunarodnih konferencija i kongresa. Pokrenula je i organizirala provođenje desetak pionirskih istraživanja u Hrvatskoj na području suzbijanja nasilja nad ženama i mladima. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim skupovima kao neovisna predstavnica za Hrvatsku u području suzbijanja nasilja nad ženama.