lepa mlađenović

lepa mlađenović je feministička konzultantica za rad sa ženama koje su preživjele traumu muškog nasilja i lezbofobije, te antiratna i anti-fa aktivistkinja. Predavačica, facilitatorica i autorica je na teme:  feministički i lezbijski pokret u Jugoslaviji, muško nasilje nad ženama, seksualno nasilje u ratu i nakon njega,  lezbijska egzistencija i emocionalna pismenost. Pokretačica je više feminističkih organizacija, kao što su Žene u crnom protiv rataAutonomni ženski centarKonsultacije za lezbejke.  Aktivistkinja je više međunarodnih mreža solidarnosti na teme nasilja nad ženama, lezbijskog sestrinstva, feminističkog aktivizma, itd.