Lana Peto Kujundžić

Sutkinja za mladež s više od 30 godina radnog iskustva u sudskoj praksi Općinskog, Županijskog suda u Zagrebu i vijeća za mladež Vrhovnog suda RH. Sada na Županijskom sudu u Zagrebu, prvostupanjskom i drugostupanjskom vijeću za mladež, predsjednica odjela za mladež i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež u Hrvatskoj. Kao predsjednica udruge vodi projekt Stop program, od 2012. godine do sada, na području Zagreba i Velike Gorice i uvodi restorativejustice u prekršajnom pravu prema maloljetnicima.

Sudjelovala u izradi zakona: Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija maloljetnicima i Zakona o pravobranitelju za djecu. Povremena predavačica na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studiju za socijalni rad, Pravosudnoj akademiji, Policijskoj akademiji i Odvjetničkoj akademiji i redovita u sudjelovanju međunarodnih konferencija i kongresa kriminologa, viktimologa, kaznenog i maloljetničkog prava sa iznošenjem radova.

Autorica dvadesetak stručnih članaka i knjige o pravima djece (npr. „Sudska zaštita djece“, Novi informator 2010.).

Aktivna članica povjerenstava Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne politike i mladih, koja se odnose na prava djece i članica etičkih povjerenstava Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba i Psihijatrijske bolnice za djecu Zagreb. Kao ekspert-konzultant radila sa UNICEF-om Crne gore, UNICEF-om Hrvatske i Vijećem Europe.

Ostvarila je dugogodišnju suradnju sa nevladinim organizacijama kao na primjer: Ženska soba, Udruga Pragma, Centar za žene žrtve rata i druge, koje štite ranjive skupine društva.