Helenca Pirnat Dragičević

Viša državno odvjetnička savjetnica zaposlena u Kaznenom odjelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Zadužena je za suradnju s ostalim državnim institucijama i ustanovama vezanim za problematiku iz Glava XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona. Članica je Vijeća za djecu RH te je sudjelovala u izradi Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. Kroz svoj rad prati problematiku svih oblika nasilja u obitelji, među djecom i mladima i nad ženama te sudjeluje u radu kao članica Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji kazneno-pravnu zaštitu djece i nad ženama. Ujedno u koordinaciji s drugim nadležnim tijelima i institucijama i organizacijama civilnog društva kroz statističke pokazatelje te razmjenu podataka i suradnju prati provođenje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Niz godina djeluje kao edukatorica u sklopu Specijalističkih tečajeva za maloljetničku delikvenciju i kriminaliteta na štetu obitelji i mladeži te u području suzbijanja zlouporabe opojnih droga, pri različitim državnim institucijama.