Goran Arbanas

Psihijatar, psihoterapeut, seksualni terapeut, grupni analitičar, FECSM (suradnik europskog odbora za seksualnu medicinu). Završio je edukaciju iz seksualne medicine i seksualne terapije pri Europskom društvu za seksualnu medicinu i na Porterbrook klinici u Sheffieldu. Sudski je vještak za područje psihijatrije i desetak godina se bavi vještačenjima (između ostalog i žrtava seksualnog nasilja). Otvorio je prvu (i zasad jedinu) ambulantu za liječenje seksualnih smetnji koja djeluje u okviru HZZO-a. Doktorirao je na temu posttraumatskog stresnog poremećaja. Područja posebnog interesa su mu: seksualna medicina, psihoterapija, forenzična psihijatrija, borba protiv stigme duševnih bolesnika. Redovito aktivno sudjeluje (izlaganjima i poster prezentacijama) na europskim seksološkim kongresima. Predsjednik je Hrvatskog društva za seksualnu terapiju i član izvršnog odbora Europske seksološke federacije. Organizator je europskog kongresa seksologa, koji će se 2016. godine održati u Dubrovniku.