Catherine Le Magueresse

Catherine Le Magueresse je odvjetnica i bivša predsjednica Europske organizacije protiv nasilja nad ženama na radnom mjestu (AVFT). Sudjelovala je na brojnim događanjima čiji cilj je bio suzbijanje nasilja nad ženama. Trenutno završava doktorsku tezu na temu pravnog postupanja u slučajevima seksualnog nasilja nad ženama na Sveučilištu Sorbonne u Parizu.