Seksualno nasilje: izlazak iz zaborava

Fokus prezentacije je na sledećim pitanjima: –     Primeri nalaza skorašnjeg istraživanja (Branković, 2013) o implementaciji Istanbulske konvencije u Srbiji (posebno, njenih odredbi koje se odnose na zaštitu žrtava/žena koje su preživele seksualno nasilje i krivično gonjenje počinilaca) i diskusija (Ertürk, 2006) Više …