Otvorene prijave

Ako želite sudjelovati na prvoj međunarodnoj konferenciji o seksualnom nasilju „Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja“, ( Zagreb, 23.10.2015.) nužno je da se prijavite i ispunite prijavni formular. Za ovu konferenciju nije potrebno uplatiti nikakvu kotizaciju. Međutim, Više …

Liz Kelly

Liz Kelly je profesorica seksualiziranog nasilja na Londonskom Metropolitan Sveučilištu, gdje je i ravnateljica Odjela za studije o nasilju nad djecom i ženama (Child and Woman Abuse Studies Unit – CWASU) te predsjedava Roddick Fondacijom koja se zalaže protiv nasilja Više …

Catherine Le Magueresse

Catherine Le Magueresse je odvjetnica i bivša predsjednica Europske organizacije protiv nasilja nad ženama na radnom mjestu (AVFT). Sudjelovala je na brojnim događanjima čiji cilj je bio suzbijanje nasilja nad ženama. Trenutno završava doktorsku tezu na temu pravnog postupanja u Više …

lepa mlađenović

lepa mlađenović je feministička konzultantica za rad sa ženama koje su preživjele traumu muškog nasilja i lezbofobije, te antiratna i anti-fa aktivistkinja. Predavačica, facilitatorica i autorica je na teme:  feministički i lezbijski pokret u Jugoslaviji, muško nasilje nad ženama, seksualno Više …

Biljana Branković

Biljana Branković je nezavisna istraživačica – konzultantantica, feministkinja i dugogodišnja aktivistkinja ženskog pokreta. Članica je Komiteta GREVIO (neovisnog stručnog tijela koje nadgleda primjenu Istanbulske konvencije u državama potpisnicama) i zajedničkog Savjetodavnog stručnog tijela Vijeća Europe i UN Women, zadaća kojega Više …

Maja Mamula

Maja Mamula je feministkinja, aktivistkinja i psihologinja te koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Završila je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je magistrirala (2000.) i doktorirala (2012.) s temama iz područja ljudske seksualnosti Više …

Marijana Senjak

Marijana Senjak je feministička psihologinja, terapeutkinja i aktivistkinja u području traume seksualnog nasilja i zagovaranja prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Obrazovala se na specijalističkom studiju traumatske psihologije na Sveučilištu New York. Su-osnivačica je Centra za terapiju Više …

Hrvoje Đuran

Hrvoje Đuran je stekao zvanje stručnog specijalista kriminalista na Visokoj policijskoj školi, te je magistrirao pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova od 1998. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, gdje je radio na poslovima Općeg Više …

Helenca Pirnat Dragičević

Viša državno odvjetnička savjetnica zaposlena u Kaznenom odjelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Zadužena je za suradnju s ostalim državnim institucijama i ustanovama vezanim za problematiku iz Glava XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona. Članica je Vijeća za djecu RH te Više …

Lana Peto Kujundžić

Sutkinja za mladež s više od 30 godina radnog iskustva u sudskoj praksi Općinskog, Županijskog suda u Zagrebu i vijeća za mladež Vrhovnog suda RH. Sada na Županijskom sudu u Zagrebu, prvostupanjskom i drugostupanjskom vijeću za mladež, predsjednica odjela za Više …